Категорија Биогас

Био-тоалет. Бањата на иднината, не треба цевки и произведува енергија
Биогас

Био-тоалет. Бањата на иднината, не треба цевки и произведува енергија

Израелскиот HomeBiogas има тоалет што се храни директно со биодигестер во дворот во целосно запечатен еко-систем за еднократно производство на енергија и отстранување на отпад Со рачна пумпа која користи само 1.

Прочитај Повеќе

Биогас

Био-тоалет. Бањата на иднината, не треба цевки и произведува енергија

Израелскиот HomeBiogas има тоалет што се храни директно со биодигестер во дворот во целосно запечатен еко-систем за еднократно производство на енергија и отстранување на отпад Со рачна пумпа која користи само 1.
Прочитај Повеќе