Категорија Фосилни горива

Храна или ѓубре? Машината за болеста
Фосилни горива

Храна или ѓубре? Машината за болеста

Според Светската здравствена организација, 68 проценти од причините за смрт во светот се резултат на незаразните болести. Главните болести од овој тип, како што се кардиоваскуларни болести, хипертензија, дијабетес, дебелина и рак на дигестивниот систем и придружните органи, се поврзани со потрошувачката на индустриска храна.

Прочитај Повеќе

Фосилни горива

Храна или ѓубре? Машината за болеста

Според Светската здравствена организација, 68 проценти од причините за смрт во светот се резултат на незаразните болести. Главните болести од овој тип, како што се кардиоваскуларни болести, хипертензија, дијабетес, дебелина и рак на дигестивниот систем и придружните органи, се поврзани со потрошувачката на индустриска храна.
Прочитај Повеќе