Категорија Шпанија

Еколошки менија за училишни мензи
Шпанија

Еколошки менија за училишни мензи

„Изработката на училишни менија со сезонска храна од органско производство е остварлива алтернатива со голем потенцијал“, како што откриваат професионалци од областа на образованието и угостителството на специјализираните курсеви на СЕЕА за еколошки училишни кантини.

Прочитај Повеќе

Шпанија

Еколошки менија за училишни мензи

„Изработката на училишни менија со сезонска храна од органско производство е остварлива алтернатива со голем потенцијал“, како што откриваат професионалци од областа на образованието и угостителството на специјализираните курсеви на СЕЕА за еколошки училишни кантини.
Прочитај Повеќе